Muzeum Stutthof

Aby poznać lepiej historię regionu koniecznie trzeba odwiedzić państwowe muzeum Stutthof.

Sztutowo ul. Muzealna 6 tel. 55 247 83 53

www.stutthof.pl